จักษุรัตนิน Rutnin
ขนาดอักษร:
 

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลจักษุแห่งแรกในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้ง เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุ วิทยาของโลก และยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล
ข่าวสารกิจกรรม 
สัมมนาฟรี ทำอย่างไร "หยุด" สายตาสั้น
10 ก.พ. 59 เวลา 10.00 - 12.00 น.
more
เปลี่ยนกระจกตาด้วยวิทยาการใหม่

more
ใส่คอนแทคเลนส์ปลอดภัยไร้โรคตา

more
เมื่อลูกรักตาเหล่

more