จักษุรัตนิน Rutnin
ขนาดอักษร:
 

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลจักษุแห่งแรกในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้ง เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุ วิทยาของโลก และยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล
เรื่องเด่นรัตนิน 
ประชุมวิชาการ ASEAN Ophthalmology Society Congress (AOS)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557
more
การประชุม AAEH Council Meeting (ครั้งที่ 27)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557
more
ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
more
เปลี่ยนกระจกตา ด้วยวิทยาการใหม่
โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
more