02-056-3333
TH EN
การบริการสำหรับผู้ป่วย> สิ่งอำนวยความสะดวก> ห้องตรวจ

ห้องตรวจ

ภายใต้คอนเซ็ปต์ทุกสิ่งที่เลือกสรรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยโรคตา ด้วยดีไซน์
ทันสมัยพร้อมระบบสั่งการอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีเข้าทำการควบคุมระบบต่างๆภายในห้อง เพียงสั่งการด้วยปลายนิ้วสัมผัสผ่านเครื่อง
ไอแพดระบบก็จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นได้ทันที

นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ
ยังสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปรกติทางตาที่ต้องเข้ารับการรักษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการให้คำอธิบายลักษณะอาการของโรค สาเหตุ โดย
ผู้ป่วยสามารถมองเห็นสภาพพยาธิอาการทางตาของตนเองได้ในทันที ขณะที่
จักษุแพทย์ใช้เครื่อง Slit Lamp ตรวจสภาพดวงตา
ซึ่งระบบจะทำการประมวลผลและเชื่อมต่อ
รายละเอียดต่างๆ ถ่ายทอดเป็นภาพขนาดใหญ่ปรากฏบนจอภาพที่มี
ความละเอียดสูง
ช่วยให้จักษุแพทย์สามารถให้

คำอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น