02-056-3333
TH EN
การบริการสำหรับผู้ป่วย> สิ่งอำนวยความสะดวก> ห้องรับรองก่อนผ่าตัด

ห้องรับรองก่อนผ่าตัด

ให้การรับรองก่อนและหลังแก่ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการผ่าตัดและไม่จำเป็นต้อง
นอนพักฟื้นใน
โรงพยาบาล ด้วยความ
สะดวกสบายเป็นส่วนตัว พร้อมให้บริการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

ลดความตึงเครียดโดย Therapist มืออาชีพแก่
ผู้ป่วย
ขณะรอผ่าตัด พร้อมมุมรับรองผู้ติดตาม
ผู้ป่วย
ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการอย่าง
ครบครัน