02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> สิ่งอำนวยความสะดวก> ศูนย์เลเซอร์

ศูนย์เลเซอร์

ศูนย์เลเซอร์เต็มรูปแบบที่ให้บริการในการรักษาโรคตาทั้ง ต้อหิน จอประสาทตา ขัดเลนส์ตา (ต้อกระจก) โดยศูนย์เลเซอร์นี้ประกอบด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา จากจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ