02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> สิ่งอำนวยความสะดวก> ห้องรับรองก่อนผ่าตัด

ห้องรับรองก่อนผ่าตัด

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้การผ่าตัดดวงตาของผู้ป่วยในเกือบทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจักษุ รัตนินจึงได้จัดเตรียมห้องการรับรองก่อนและหลังแก่ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการผ่าตัด เพื่อบริการผู้ป่วย
ด้วยความสะดวกสบายเป็นส่วนตัว ประกอบกับเสียงเพลงบรรเลง ให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย พร้อมมุมรับรองผู้ติดตามผู้ป่วย
ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการอย่างครบครัน